昕力資訊 logo

Quản lý log: Phương pháp tiếp cận quan trọng trong việc tuân thủ quy định của hệ thống thông tin y tế

Log管理與智慧醫療
Nội dung

Gần đây, một cuộc tranh cãi đã nổ ra về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của Hệ thống hợp nhất y tế công cộng COVID (PHOCUS) ở Tây Úc. Theo kiểm toán nhà nước Tây Úc, dữ liệu cá nhân có độ nhạy cảm cao trong hệ thống theo dõi liên hệ COVID-19 PHOCUS đã không được bảo vệ đầy đủ trong hai năm qua, vì WA Health cho phép các nhà cung cấp bên ngoài truy cập dữ liệu trong hệ thống và không lưu trữ đúng cách, log ghi nhận hoạt động truy cập của người dùng, điều này có thể dẫn đến vi phạm quyền riêng tư. WA Health đã nhanh chóng phản hồi báo cáo của Tổng kiểm toán nhà nước bằng một thông báo chính thức, nhưng vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Tổng kiểm toán nhà nước Tây Úc yêu cầu bộ phải quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân trong PHOCUS một cách thích hợp và tuân thủ Đạo luật quyền riêng tư năm 1988 và WA Health đã chấp nhận tất cả các khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo để đảm bảo sự tin tưởng của công chúng đối với chính phủ.

Trường hợp nêu trên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư. Để đảm bảo xử lý dữ liệu cá nhân phù hợp, một số quốc gia khác cũng đã triển khai luật bảo mật dữ liệu, chẳng hạn như GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) có tầm ảnh hưởng quốc tế của Liên minh Châu Âu, trong đó có các hướng dẫn cụ thể về quản lý log trong cả khu vực công và tư nhân. Hơn nữa, Research and Markets dự báo thị trường quản lý log toàn cầu sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,82% vào năm 2026; sự tăng trưởng dự kiến ​​được thúc đẩy bởi các ngành như chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính bảo hiểm vì nhu cầu tuân thủ quy định ngày càng tăng của họ khi thu thập và sở hữu thông tin cá nhân. Nói về luật và quy định về quyền riêng tư trong ngành chăm sóc sức khỏe, hãy nói về Đạo luật trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế năm 1996 (HIPAA), luật liên bang Hoa Kỳ quản lý việc bảo vệ thông tin sức khỏe cá nhân. Trước khi đi sâu vào mối tương quan giữa quản lý log và HIPAA, trước tiên chúng ta sẽ xem xét các điều khoản HIPAA quy định và việc quản lý log.

Quản lý log tuân thủ HIPAA

HIPAA đặt ra tiêu chuẩn về bảo mật và quyền riêng tư về dữ liệu sức khỏe trong ngành chăm sóc sức khỏe, yêu cầu các biện pháp lưu trữ thông tin như kiểm soát truy cập, thông tin liên lạc được mã hóa, hồ sơ sự kiện và hồ sơ bằng văn bản của thiết bị mạng để đảm bảo hiệu suất và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế ở Hoa Kỳ và cung cấp cho chính phủ tài liệu tham khảo để đánh giá sự tuân thủ. Phiên bản cập nhật năm 2010 đã yêu cầu kiểm tra và theo dõi từng hồ sơ bệnh án, đồng thời quy định việc xử lý và bảo mật thông tin bệnh nhân cho các tổ chức y tế. Điều khoản được cập nhật chỉ ra thêm các chiến lược và cơ sở hạ tầng IT tuân thủ HIPAA là bắt buộc đối với các bộ phận xử lý dữ liệu nhạy cảm. Các yêu cầu này trong HIPAA phản ánh tính cấp thiết của việc lưu trữ log, hồ sơ hoạt động hệ thống 24/7 và đây là lúc việc quản lý log phát huy tác dụng.

Tìm hiểu thêm: Quản lý Log tập trung: Hợp nhất điều hành Core với chiến lược SOC

Ứng dụng quản lý Log trong ngành Chăm sóc sức khỏe

Tự động thu thập và lưu trữ Logs

Để tuân thủ HIPAA, log phải được lưu trữ ít nhất sáu năm, do đó các tổ chức chăm sóc sức khỏe cần có giải pháp thu thập và lưu trữ dữ liệu log được tạo ra mỗi giây. Vì hầu hết các môi trường IT bao gồm nhiều thiết bị và hệ thống khác nhau nên các tổ chức phải đối mặt với những thách thức trong việc quản lý dữ liệu phân tán một cách tập trung. Vì vậy, nền tảng quản lý tập trung giúp thu thập, nén và lưu trữ dữ liệu log một cách hiệu quả trên nhiều vị trí khác nhau từ thiết bị netcom, hệ điều hành, máy chủ HTTP, cơ sở dữ liệu, v.v. với sự hỗ trợ của các định dạng dữ liệu đa dạng như Syslog, lỗi log, log sự kiện, JDBC và như vậy chắc chắn có thể đáp ứng được yêu cầu của HIPAA.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về mức độ sẵn sàng cao, xử lý hot and cold data có thể tăng hiệu quả hệ thống như thế nào, hãy liên hệ với chúng tôi .

Kiểm soát truy cập và cảnh báo theo thời gian thực

Để quản lý quyền truy cập hệ thống của người dùng nội bộ và bên ngoài, các cơ chế như kiểm soát truy cập, phát hiện bất thường và cảnh báo theo thời gian thực là những cơ chế bắt buộc phải có trong môi trường IT của các tổ chức y tế. Nền tảng quản lý log sẽ có thể giám sát CPU, Heap, Disk, Kết nối DB, các mục từ khóa tùy chỉnh, v.v., đồng thời gửi cảnh báo thông qua API, qua Email, SMS hoặc qua ứng dụng liên lạc.

Hơn nữa, các tổ chức cũng phải ghi lại dữ liệu tuân thủ HIPAA và nền tảng quản lý log phải được trang bị chức năng phân tích báo cáo mạnh mẽ để giúp các chuyên gia IT kiểm tra và đánh giá. Với nhiều báo cáo khác nhau để trình bày dữ liệu và biểu đồ, một nền tảng đáng tin cậy sẽ có thể theo dõi trạng thái máy chủ về nhịp tim, bộ nhớ, CPU, nhóm luồng v.v, thông qua báo cáo trực quan và cung cấp các báo cáo thông tin nâng cao như thời gian trung bình đăng nhập, phân bố lưu lượng dữ liệu, phân tích chéo log, v.v.

Chiến lược quản lý Log tạo lợi thế về tuân thủ quy định

Với sự phát triển của chăm sóc sức khỏe thông minh, chăm sóc sức khỏe từ xa và nhiều dịch vụ khác, các tổ chức chăm sóc sức khỏe đang triển khai nhiều hệ thống kỹ thuật số khác nhau và việc quản lý một khối lượng lớn dữ liệu log phụ thuộc vào sự bảo trì của các chuyên gia IT. Nền tảng quản lý log đáng tin cậy để thu thập, lưu trữ, phân tích log và tạo báo cáo có thể đảm bảo tuân thủ quy định, bảo mật dữ liệu và các dịch vụ không bị gián đoạn, giúp tăng thêm hiệu quả hoạt động của hệ thống IT.

digiLogs là nền tảng quản lý log một cửa cung cấp cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe các chiến lược quản lý log toàn diện để đáp ứng sự phức tạp ngày càng tăng của môi trường IT. Để tìm hiểu thêm về các giải pháp quản lý log, vui lòng liên hệ chúng tôi.