昕力資訊 logo

Chiến lược quản lý Log: Doanh nghiệp nên có biện pháp phòng ngừa và bảo mật IT.

Log 管理策略:企業不可忽視的資安防護第一步
Nội dung

Tăng cường bảo mật IT và nâng cao hiệu quả hoạt động bằng tính năng quản lý Log.

Hệ thống Log có khả năng phát hiện các mối đe dọa bảo mật IT tiềm ẩn

Tại Đài Loan, phiên bản mới của “Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân” đã được triển khai vào tháng 10 năm 2012, trong đó quy định chi tiết thực thi trong các điều khoản và quy định rằng các doanh nghiệp và tổ chức phải có “các biện pháp lưu trữ hồ sơ và dữ liệu log làm cơ sở thông tin cá nhân”. Theo điều 5 trong Hướng dẫn quản lý Log của hệ thống thông tin liên lạc do Academia Sinica ban hành, mỗi đơn vị nên thường xuyên xem xét báo cáo do Log tự động phân tích, tiến hành kiểm tra định kỳ, phân tích các điều kiện bất thường và xác định các mối đe dọa bảo mật IT tiềm ẩn nhằm duy trì hoạt động ổn định của hệ thống. Mỗi đơn vị sẽ thiết lập cơ chế kiểm soát quyền hạn và xác thực danh tính cho người quản trị log. Việc thiết lập các quy trình để đọc, diễn giải và thay đổi cài đặt log là cần thiết cho việc kiểm tra.

Chìa khóa thành công của hoạt động bảo trì và vận hành cho mọi hệ thống IT là phải có đủ dữ liệu để đưa ra quyết định, tức là quản lý log. Ví dụ: Log sự kiện giúp phát hiện sự cố. Khi xác định được tình huống bất thường, nhân viên IT được thông báo theo thời gian thực và xử lý sự cố ngay lập tức.

Tuy nhiên, mục tiêu chính của hầu hết các công ty trước đây không phải là tăng cường bảo mật IT, dẫn đến rất ít công ty thực hiện tốt việc quản lý log. Đối với nhiều công ty và tổ chức, mối quan tâm hàng đầu thường là làm thế nào để tạo ra lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh của họ, củng cố tính năng của sản phẩm, giảm chi phí và cải thiện chất lượng dịch vụ, v.v. Bảo mật IT ít được công nhận và ít được chú trọng trong mục tiêu lâu dài; họ đã chọn bỏ qua việc quản lý log, trừ khi họ tin rằng họ có thể hưởng lợi nhiều từ nó hoặc tránh được rủi ro tài chính. Vì vậy, nếu quản lý cấp cao không yêu cầu kiểm tra an ninh IT, xem xét báo cáo thống kê hoặc kiểm tra hồ sơ thì hầu hết nhân sự IT đều không chủ động thực hiện công tác quản lý log.

Với việc triển khai “Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân” mới chỉ ra “các biện pháp lưu giữ hồ sơ sự kiện và dữ liệu log làm cơ sở thông tin cá nhân”, các công ty và tổ chức đã nhận thức rõ hơn về việc bảo vệ hệ thống IT, quan tâm nhiều hơn để quản lý log và chấp nhận chi trả cho việc này.

Trong hoạt động kinh doanh hàng ngày, tất cả các loại hồ sơ được tạo ra thông qua các hệ thống và ứng dụng khác nhau phải được lưu trữ đúng cách để làm bằng chứng khi cần thiết trong tương lai. Do đó, tầm quan trọng của việc lưu giữ và quản lý log không thể không nhấn mạnh và không còn là một sự lựa chọn tùy ý nữa.

Tổng hợp dữ liệu là chía khóa để quản lý khối lượng lớn dữ liệu Log

Kể từ khi triển khai đạo luật mới, các công ty và tổ chức đã nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý log. Tuy nhiên, trước đây, hầu hết nhân viên IT không xây dựng được kế hoạch rõ ràng khi mua hệ thống hoặc thiết bị IT. Ví dụ: có giới hạn trên cho việc lưu trữ mọi loại log trong hệ thống. Khi dữ liệu lưu trữ vượt quá khối lượng mặc định tối đa, nó sẽ không thể được lưu trong hệ thống nữa. Theo truyền thống, nếu việc mua giải pháp lưu trữ không được lên kế hoạch cẩn thận hoặc không được trang bị hệ thống hỗ trợ thì phương pháp khắc phục khả thi là xuất dữ liệu log, ghi lại để lưu trữ, sau đó nhập lại files khi cần. Một số hệ thống thậm chí không được cung cấp dung lượng lưu trữ lớn, khiến nhân viên IT không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trực tiếp xóa dữ liệu. Cơ chế nén tự động các file có sẵn cho một số hệ thống IT để giảm dung lượng sử dụng, nhưng nó không giúp ích nhiều nếu như bạn không biết cách thực hiện khi cần truy cập log .

Ngoài ra, do có nhiều loại log cho các hệ thống khác nhau nên các định dạng được tạo rất đa dạng. Việc lưu trữ log đơn thuần không giúp các nhà quản lý cấp cao hiểu rõ hơn về thông tin. Cũng giống như mò kim đáy biển, quản lý log yêu cầu các quy trình xử lý như trích xuất, phân tích và thống kê để cải thiện quản lý IT và bảo mật IT một cách hiệu quả.

Quản lý Log một cửa giúp tăng cường hiệu quả hoạt động và tính linh hoạt của hệ thống.

Quản lý log chủ yếu tập trung vào tính đầy đủ của việc ghi log. Vì các hệ thống hiện đại được nối mạng nên việc ghi log qua mạng là cách hiệu quả nhất, cho phép linh hoạt thay đổi yêu cầu hệ thống. Sau khi lượng dữ liệu khổng lồ được thu thập, các chức năng như phân tích thời gian thực, xác thực và lưu trữ được mã hóa phải đạt được hiệu suất hệ thống tổng thể bền vững. Đây là cách quản lý log hiệu quả.

digiLogs có thể đơn giản hóa việc tổng hợp và trích xuất các file log phổ biến, gói mạng và chỉ số hệ thống, đồng thời chuyển đổi hiệu quả nhiều dữ liệu nguồn như log và sự kiện. Sau đó, digiLogs xử lý tập trung chúng thành định dạng JSON và gửi chúng đến công cụ tìm kiếm, đồng thời xây dựng các chỉ mục với dữ liệu có cấu trúc, không cấu trúc và được đánh dấu thời gian để tìm kiếm nhanh chóng và phân tích hiệu quả. Cuối cùng, dữ liệu có thể được trình bày rõ ràng hơn thông qua báo cáo mang tính trực quan.

digiLogs là một nền tảng quản lý tập trung quản lý số lượng lớn log thông qua một trình duyệt duy nhất dành cho doanh nghiệp. Nó hỗ trợ hơn 40 định dạng nguồn dữ liệu, phân tích logic theo nhu cầu của khách hàng, trích xuất và lưu trữ dữ liệu log, với các tính năng như toàn văn bản, từ khóa và truy vấn linh hoạt cũng như cảnh báo theo thời gian thực. Ngoài các báo cáo trực quan và bảng điều khiển kỹ thuật số, nó còn cung cấp các báo cáo phân tích quản lý linh hoạt phù hợp với nhu cầu của bạn, giúp giảm chi phí và thời gian quản lý IT cũng như tăng hiệu quả công việc.

Read More: Deciphering OIDC (OpenID Connect): Resolving Password Security and API Management Challenges